"อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ"นี้ เป็นมาตราฐานเดียวกับในร้าน 
(Real Time EXCHANGE RATE)

กรุณายื่นพาสปอร์ตทุกครั้ง ที่มีการซื้อ/ขาย เงินต่างประเทศ
PASSPORT is required for exchange money

Real-time exchange rate
Open Calculator / เปิด เครื่องคิดเลข
เพิ่มเพื่อน
2017-08-18 10:07:11
CURRENCY BUY SELL S
USD 100 33.15 33.24
USD 50 33.1 33.24
USD 20-10 33 33.19
USD 5 32.9 33.19
USD 2-1 32.5 33.15
EUR 500-100 38.75 39.05
EUR 50 38.65 39
EUR 20-5 38.55 39
GBP 50 42.75 43.2
GBP 20-5 42.65 43.2
AUD 26 26.25
JPY 10,000-5,000 0.302 0.3035
JPY 2,000-1,000 0.3 0.3035
CNY 100-50 4.92 4.95
CNY 20-5 4.73 4.85
CNY 1 4.2 4.8
TWD 1.095 1.11
SGD 1,000 24.3 24.4
SGD 100-1 24.25 24.4
KRW 50,000-5,000 0.0287 0.0291
KRW 1,000 0.025 0.0291
HKD 4.22 4.25
MYR 100-50 7.62 7.78
MYR 20-5 7.5 7.78
MYR 2-1 7.22 7.74
SEK 1000 - 500 3.99 4.07
SEK 200-20 3.96 4.07
CHF 1,000 -100 34.3 34.5
CHF 50-10 34.2 34.5
NZD 24.05 24.4
CAD 26.3 26.5
NOK 1,000-500 4.08 4.16
NOK 200-50 3.98 4.16
DKK 1,000-500 5.15 5.23
DKK 200-50 5.05 5.23
PHP 1,000-50 0.61 0.7
PHP 20-10 0.3 0.7
VAM 0.00143 0.0016
IDR 0.00248 0.00265
INR 1000-20 0.5 0.53
INR 10-5 0.25 0.53
UAE 8.75 9.05
BND 24 24.5
QAR 8.3 9.1
SAR 8.6 9
MOP 3.95 4.18
MMK 0.024 0.026
RUB 0.53 0.6
KHR 0.004 0.01
LAK 0.0035 0.0046
ZAR 2.25 2.65
BHD 82 87.6
ร้านแลกเงิน k79 อยู่ใกล้สถานี BTS อ่อนนุช ติดกับ 7-11
k79map
AUTHORIZED MONEY CHANGER 
License No. 125510082
Remark
-The exchange rate above is the Baht per one unit of Foreign Currency.
-The above rates are subject to change without prior notice.
-Please contact our call center for firm rates : Call Centre (66) 02-311-3642

หมายเหตุ
อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นใช้สกุลเงินสกุลบาทเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยน 
- อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- หากท่านต้องการทราบอัตราแลกเปลี่ยนที่แน่นอน สามารถสอบถามอัตราแลกเปลี่ยนล่าสุดได้ที่ : โทร (66) 02-311-3642

อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ สูงกว่าธนาคารทั่วไป แลกเปลี่ยนเงิน ได้หลายสกุล หลายประเทศ ร้านแลกเงิน ร้านนี้แลกแล้วรวย สามารถ เช็คอัตราแลกเปลี่ยน ได้ที่ www.k79exchange.com
บริษัท เค-สุขุมวิท-79 เอ็คซเชนจ จำกัด
2063-2063/1 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10260
OPEN 8:00 - 19:00 (Mon-Sat)
OPEN 8:00 - 18:00 (Sunday)
www.k79exchange.com
tel. 02-311-3642
tel. 02-331-7672
mobile. 089-300-3153
ค่าเงิน อัตราแลกเปลี่ยน อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ แลกเปลี่ยนเงิน แลกเปลี่ยนเงินตรา แลกเงิน แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แลกเงินต่างประเทศ ร้านแลกเงิน อัตราแลกเปลี่ยนวันนี้ อัตราการแลกเปลี่ยนเงิน เช็คอัตราแลกเปลี่ยน รับแลกเปลี่ยนเงิน ได้ที่ www.k79exchange.com
openPopup
k79exchange Calculator
X
BUY SELL
Other Currency > THB || THB > Other Currency
No. Thai Baht Currency Unit Rate Result
1 0 0
+
-
TOTAL 0