"อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ"นี้ เป็นมาตราฐานเดียวกับในร้าน 
(Real Time EXCHANGE RATE)

กรุณายื่นพาสปอร์ตทุกครั้ง ที่มีการซื้อ/ขาย เงินต่างประเทศ
PASSPORT is required for exchange money

Real-time exchange rate
เพิ่มเพื่อน
2016-05-24 17:59:14
CURRENCY BUY SELL S
USD 100 35.6 35.75
USD 50 35.5 35.75
USD 20-10 35.4 35.7
USD 5 35.3 35.7
USD 2-1 34.45 35.65
EUR 500-100 39.7 40.05
EUR 50 39.6 40
EUR 20-5 39.5 40
GBP 50 51.55 52
GBP 20-5 51.45 52
AUD 25.35 25.9
JPY 10,000-5,000 0.3235 0.327
JPY 2,000-1,000 0.3225 0.327
CNY 100-50 5.35 5.42
CNY 20-5 5.1 5.32
CNY 1 4 5.26
TWD 1.095 1.11
SGD 1,000 25.7 25.9
SGD 100-1 25.6 25.9
KRW 50,000-5,000 0.0301 0.0307
KRW 1,000 0.026 0.0307
HKD 4.54 4.6
MYR 100-50 8.6 8.75
MYR 20-5 8.48 8.75
MYR 2-1 7 8.66
SEK 1000 - 500 4.18 4.28
SEK 200-20 4.08 4.28
CHF 1,000 -100 35.75 36.1
CHF 50-10 35.65 36.1
NZD 23.9 24.2
CAD 26.95 27.45
NOK 1,000-500 4.16 4.27
NOK 200-50 4.06 4.27
DKK 1,000-500 5.25 5.38
DKK 200-50 5.15 5.38
PHP 1,000-50 0.73 0.8
PHP 20-10 0.3 0.8
VAM 0.00153 0.00167
IDR 0.0026 0.00272
INR 1000-20 0.5 0.55
INR 10-5 0.3 0.55
MOP 4.2 4.45
MMK 0.025 0.03
RUB 0.5 0.55
KHR 0.005 0.01
LAK 0.0035 0.0045
ร้านแลกเงิน k79 อยู่ใกล้สถานี BTS อ่อนนุช ติดกับ 7-11
k79map
AUTHORIZED MONEY CHANGER 
License No. 125510082
Remark
-The exchange rate above is the Baht per one unit of Foreign Currency.
-The above rates are subject to change without prior notice.
-Please contact our call center for firm rates : Call Centre (66) 02-311-3642

หมายเหตุ
อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นใช้สกุลเงินสกุลบาทเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยน 
- อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- หากท่านต้องการทราบอัตราแลกเปลี่ยนที่แน่นอน สามารถสอบถามอัตราแลกเปลี่ยนล่าสุดได้ที่ : โทร (66) 02-311-3642

อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ สูงกว่าธนาคารทั่วไป แลกเปลี่ยนเงิน ได้หลายสกุล หลายประเทศ ร้านแลกเงิน ร้านนี้แลกแล้วรวย สามารถ เช็คอัตราแลกเปลี่ยน ได้ที่ www.k79exchange.com
บริษัท เค-สุขุมวิท-79 เอ็คซเชนจ จำกัด
2063-2063/1 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10260
OPEN 8:00 - 19:00 (Mon-Sat)
OPEN 8:00 - 18:00 (Sunday)
www.k79exchange.com
tel. 02-311-3642
tel. 02-331-7672
mobile. 089-300-3153
ค่าเงิน อัตราแลกเปลี่ยน อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ แลกเปลี่ยนเงิน แลกเปลี่ยนเงินตรา แลกเงิน แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แลกเงินต่างประเทศ ร้านแลกเงิน อัตราแลกเปลี่ยนวันนี้ อัตราการแลกเปลี่ยนเงิน เช็คอัตราแลกเปลี่ยน รับแลกเปลี่ยนเงิน ได้ที่ www.k79exchange.com