"อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ"นี้ เป็นมาตราฐานเดียวกับในร้าน 
(Real Time EXCHANGE RATE)

กรุณายื่นพาสปอร์ตทุกครั้ง ที่มีการซื้อ/ขาย เงินต่างประเทศ
PASSPORT is required for exchange money

Real-time exchange rate
เพิ่มเพื่อน
2016-07-02 09:47:27
CURRENCY BUY SELL S
USD 100 34.95 35.1
USD 50 34.85 35.1
USD 20-10 34.75 35.05
USD 5 34.65 35.05
USD 2-1 34 35
EUR 500-100 38.75 39.15
EUR 50 38.65 39.1
EUR 20-5 38.55 39.1
GBP 50 48 49.4
GBP 20-5 47.9 49.4
AUD 26 26.25
JPY 10,000-5,000 0.339 0.3425
JPY 2,000-1,000 0.338 0.3425
CNY 100-50 5.23 5.28
CNY 20-5 4.95 5.17
CNY 1 4 5.1
TWD 1.085 1.105
SGD 1,000 25.9 26.1
SGD 100-1 25.8 26.1
KRW 50,000-5,000 0.0304 0.0307
KRW 1,000 0.025 0.0307
HKD 4.51 4.54
MYR 100-50 8.6 8.73
MYR 20-5 8.45 8.73
MYR 2-1 7.8 8.63
SEK 1000 - 500 4.02 4.15
SEK 200-20 3.92 4.15
CHF 1,000 -100 35.8 36.15
CHF 50-10 35.7 36.15
NZD 24.9 25.25
CAD 27.05 27.35
NOK 1,000-500 4.08 4.2
NOK 200-50 3.98 4.2
DKK 1,000-500 5.12 5.23
DKK 200-50 5.02 5.23
PHP 1,000-50 0.72 0.79
PHP 20-10 0.3 0.79
VAM 0.0015 0.00167
IDR 0.0026 0.00272
INR 1000-20 0.49 0.53
INR 10-5 0.3 0.53
MOP 4.2 4.45
MMK 0.027 0.031
RUB 0.51 0.58
KHR 0.005 0.01
LAK 0.0035 0.0046
ZAR 2.16 2.33
BHD 85 93.5
ร้านแลกเงิน k79 อยู่ใกล้สถานี BTS อ่อนนุช ติดกับ 7-11
k79map
AUTHORIZED MONEY CHANGER 
License No. 125510082
Remark
-The exchange rate above is the Baht per one unit of Foreign Currency.
-The above rates are subject to change without prior notice.
-Please contact our call center for firm rates : Call Centre (66) 02-311-3642

หมายเหตุ
อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นใช้สกุลเงินสกุลบาทเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยน 
- อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- หากท่านต้องการทราบอัตราแลกเปลี่ยนที่แน่นอน สามารถสอบถามอัตราแลกเปลี่ยนล่าสุดได้ที่ : โทร (66) 02-311-3642

อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ สูงกว่าธนาคารทั่วไป แลกเปลี่ยนเงิน ได้หลายสกุล หลายประเทศ ร้านแลกเงิน ร้านนี้แลกแล้วรวย สามารถ เช็คอัตราแลกเปลี่ยน ได้ที่ www.k79exchange.com
บริษัท เค-สุขุมวิท-79 เอ็คซเชนจ จำกัด
2063-2063/1 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10260
OPEN 8:00 - 19:00 (Mon-Sat)
OPEN 8:00 - 18:00 (Sunday)
www.k79exchange.com
tel. 02-311-3642
tel. 02-331-7672
mobile. 089-300-3153
ค่าเงิน อัตราแลกเปลี่ยน อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ แลกเปลี่ยนเงิน แลกเปลี่ยนเงินตรา แลกเงิน แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แลกเงินต่างประเทศ ร้านแลกเงิน อัตราแลกเปลี่ยนวันนี้ อัตราการแลกเปลี่ยนเงิน เช็คอัตราแลกเปลี่ยน รับแลกเปลี่ยนเงิน ได้ที่ www.k79exchange.com