"อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ"นี้ เป็นมาตราฐานเดียวกับในร้าน 
(Real Time EXCHANGE RATE)

กรุณายื่นพาสปอร์ตทุกครั้ง ที่มีการซื้อ/ขาย เงินต่างประเทศ
PASSPORT is required for exchange money


Real Time Update

Open Calculator / เปิด เครื่องคิดเลข
เพิ่มเพื่อน
2019-06-18 18:04:42CURRENCY BUY SELL S
USD 100 31.2 31.37
USD 50 31.1 31.37
USD 20-10 31 31.32
USD 5 30.9 31.32
USD 2-1 30.5 31.12
EUR 500-100 35 35.25
EUR 50 34.9 35.2
EUR 20-5 34.8 35.2
GBP 50 39.4 39.95
GBP 20-5 39.3 39.9
AUD 21.25 21.55
JPY 10,000-5,000 0.288 0.29
JPY 2,000-1,000 0.288 0.29
CNY 100-50 4.44 4.52
CNY 20-10 4.35 4.45
CNY 5-1 4.1 4.4
TWD 0.99 1.01
SGD 1,000 22.75 22.9
SGD 100-1 22.65 22.9
KRW 50,000-5,000 0.0257 0.027
KRW 1,000 0.024 0.027
HKD 3.96 4.02
MYR 100-50 7.42 7.5
MYR 20-5 7.26 7.4
MYR 2-1 7 7.4
SEK 3.21 3.29
CHF 1,000 -100 31.2 31.45
CHF 50-10 31.1 31.45
NZD 20.25 20.8
CAD 23.2 23.65
NOK 3.49 3.58
DKK 4.6 4.69
PHP 1,000-50 0.58 0.63
PHP 20-10 0.3 0.63
VAM 0.0013 0.00139
IDR 0.00215 0.00227
INR 1000-20 0.425 0.45
INR 10-5 0.25 0.45
OMR 75 81.8
MMK 0.0202 0.0215
RUB 0.47 0.52
KHR 0.0043 0.01
LAK 0.0031 0.0041
LAK 5k-1k 0.002 0.0041
ZAR 2.07 2.2
BHD 76 82.3
TRY 5.22 5.95
ร้านแลกเงิน k79 อยู่ใกล้สถานี BTS อ่อนนุช ติดกับ 7-11
k79map
AUTHORIZED MONEY CHANGER 
License No.125510082
Remark
-The exchange rate above is the Baht per one unit of Foreign Currency.
-The above rates are subject to change without prior notice.
-Please contact our call center for firm rates : Call Centre (66) 02-311-3642

หมายเหตุ
อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นใช้สกุลเงินสกุลบาทเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยน 
- อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- หากท่านต้องการทราบอัตราแลกเปลี่ยนที่แน่นอน สามารถสอบถามอัตราแลกเปลี่ยนล่าสุดได้ที่ : โทร (66) 02-311-3642

อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ สูงกว่าธนาคารทั่วไป แลกเปลี่ยนเงิน ได้หลายสกุล หลายประเทศ ร้านแลกเงิน ร้านนี้แลกแล้วรวย สามารถ เช็คอัตราแลกเปลี่ยน ได้ที่ www.k79exchange.com
บริษัท เค-สุขุมวิท-79 เอ็คซเชนจ จำกัด
2063-2063/1 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10260
OPEN 8:00 - 19:00 (Mon-Sat)
OPEN 8:00 - 18:00 (Sunday)
ค่าเงิน อัตราแลกเปลี่ยน อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ แลกเปลี่ยนเงิน แลกเปลี่ยนเงินตรา แลกเงิน แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แลกเงินต่างประเทศ ร้านแลกเงิน อัตราแลกเปลี่ยนวันนี้ อัตราการแลกเปลี่ยนเงิน เช็คอัตราแลกเปลี่ยน รับแลกเปลี่ยนเงิน ร้านแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ถูกต้องตามกฎหมาย MC_125510082 ได้ที่ www.k79exchange.com
openPopup
k79exchange Calculator
X
BUY SELL
Other Currency > THB || THB > Other Currency
No. Thai Baht Currency Unit Rate Result
1 0 0
+
-
TOTAL 0