"อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ"นี้ เป็นมาตราฐานเดียวกับในร้าน 
(Real Time EXCHANGE RATE)

กรุณายื่นพาสปอร์ตทุกครั้ง ที่มีการซื้อ/ขาย เงินต่างประเทศ
PASSPORT is required for exchange money


Real Time Update

Open Calculator / เปิด เครื่องคิดเลข
เพิ่มเพื่อน
2019-08-20 18:04:34CURRENCY BUY SELL S
USD 100 30.65 30.8
USD 50 30.58 30.8
USD 20-10 30.48 30.77
USD 5 30.38 30.77
USD 2-1 29.98 30.6
EUR 500-100 33.9 34.2
EUR 50 33.8 34.15
EUR 20-5 33.7 34.15
GBP 50 37.35 37.7
GBP 20-5 37.25 37.65
AUD 20.7 21.05
JPY 10,000-5,000 0.2873 0.289
JPY 2,000-1,000 0.2873 0.289
CNY 100-50 4.31 4.37
CNY 20-10 4.2 4.33
CNY 5-1 3.8 4.26
TWD 0.955 0.98
SGD 1,000 22.1 22.25
SGD 100-1 22 22.23
KRW 50,000-5,000 0.0249 0.0257
KRW 1,000 0.022 0.0257
HKD 3.88 3.94
MYR 100-50 7.28 7.37
MYR 20-5 7.11 7.3
MYR 2-1 6.9 7.25
SEK 3.1 3.19
CHF 1,000 -100 31.15 31.55
CHF 50-10 31.05 31.55
NZD 19.85 20.5
CAD 23.2 23.5
NOK 3.33 3.43
DKK 4.49 4.58
PHP 1,000-50 0.57 0.63
PHP 20-10 0.3 0.63
VAM 0.00129 0.00136
IDR 0.00211 0.00225
INR 1000-20 0.41 0.45
INR 10-5 0.25 0.45
OMR 73 81.8
MMK 0.0203 0.0215
RUB 0.465 0.51
KHR 0.0043 0.01
LAK 0.0031 0.0041
LAK 5k-1k 0.002 0.0041
ZAR 2 2.19
BHD 74 82.3
TRY 5.25 5.85
ร้านแลกเงิน k79 อยู่ใกล้สถานี BTS อ่อนนุช ติดกับ 7-11
k79map
AUTHORIZED MONEY CHANGER 
License No.125510082
Remark
-The exchange rate above is the Baht per one unit of Foreign Currency.
-The above rates are subject to change without prior notice.
-Please contact our call center for firm rates : Call Centre (66) 02-311-3642

หมายเหตุ
อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นใช้สกุลเงินสกุลบาทเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยน 
- อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- หากท่านต้องการทราบอัตราแลกเปลี่ยนที่แน่นอน สามารถสอบถามอัตราแลกเปลี่ยนล่าสุดได้ที่ : โทร (66) 02-311-3642

อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ สูงกว่าธนาคารทั่วไป แลกเปลี่ยนเงิน ได้หลายสกุล หลายประเทศ ร้านแลกเงิน ร้านนี้แลกแล้วรวย สามารถ เช็คอัตราแลกเปลี่ยน ได้ที่ www.k79exchange.com
บริษัท เค-สุขุมวิท-79 เอ็คซเชนจ จำกัด
2063-2063/1 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10260
OPEN 8:00 - 19:00 (Mon-Sat)
OPEN 8:00 - 18:00 (Sunday)
ค่าเงิน อัตราแลกเปลี่ยน อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ แลกเปลี่ยนเงิน แลกเปลี่ยนเงินตรา แลกเงิน แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แลกเงินต่างประเทศ ร้านแลกเงิน อัตราแลกเปลี่ยนวันนี้ อัตราการแลกเปลี่ยนเงิน เช็คอัตราแลกเปลี่ยน รับแลกเปลี่ยนเงิน ร้านแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ถูกต้องตามกฎหมาย MC_125510082 ได้ที่ www.k79exchange.com
openPopup
k79exchange Calculator
X
BUY SELL
Other Currency > THB || THB > Other Currency
No. Thai Baht Currency Unit Rate Result
1 0 0
+
-
TOTAL 0