"อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ"นี้ เป็นมาตราฐานเดียวกับในร้าน
(Real Time EXCHANGE RATE)

กรุณายื่นพาสปอร์ตทุกครั้ง ที่มีการซื้อ/ขาย เงินต่างประเทศ
PASSPORT is required for exchange money


เปลี่ยนเวลาเปิดให้บริการชั่วคราว
OPEN 8:00-17:00

Temporary Office hours


Open Calculator / เปิด เครื่องคิดเลข
เพิ่มเพื่อน
2021-07-25 07:41:19+/-
CURRENCY BUY SELL S
USD 100 32.6 32.93
USD 50 32.5 32.93
USD 20-10 32.4 32.88
USD 5 32.3 32.88
USD 2-1 31.5 32.55
EUR 500-100 38.35 38.8
EUR 50 38.25 38.8
EUR 20-5 38.15 38.75
GBP 50 44.9 45.35
GBP 20-5 44.8 45.35
AUD 23.85 24.3
JPY 10,000-5,000 0.295 0.299
JPY 2,000-1,000 0.294 0.299
CNY 100-50 5 5.08
CNY 20-10 4.53 5
CNY 5-1 3.62 4.9
TWD 1.08 1.12
SGD 1,000 24.3 24.6
SGD 100-1 23.65 24.55
KRW 50,000-5,000 0.0275 0.0285
KRW 1,000 0.02 0.0275
HKD 4.14 4.24
MYR 100-50 7.65 7.76
MYR 20-5 7.3 7.62
MYR 2-1 6 7.52
SEK 3.66 3.79
CHF 1,000 -100 35.4 35.8
CHF 50-10 35.3 35.8
NZD 22.65 23.05
CAD 25.8 26.25
NOK 3.59 3.74
DKK 5.05 5.2
PHP 1,000-50 0.59 0.66
PHP 20-10 0.3 0.66
VAM 0.00123 0.00145
IDR 0.00208 0.00225
INR 1000-20 0 0.46
INR 10-5 0 0.43
UAE 8.5 8.9
BND 23 23.75
OMR 70 83.5
QAR 0 0
SAR 7.7 8.65
MOP 3.2 3.9
MMK 0 0
RUB 0.31 0.455
KHR 0 0.01
LAK 0.0012 0.0035
LAK 5k-1k 0.0005 0.0035
ZAR 0 0
BHD 70 85.5
TRY 3 4.99
ร้านแลกเงิน k79 อยู่ใกล้สถานี BTS อ่อนนุช ติดกับ 7-11
k79map
AUTHORIZED MONEY CHANGER
License No.125510082
Remark
-The exchange rate above is the Baht per one unit of Foreign Currency.
-The above rates are subject to change without prior notice.
-Please contact our call center for firm rates : Call Centre (66) 02-311-3642

หมายเหตุ
- อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นใช้สกุลเงินสกุลบาทเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยน
- อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- หากท่านต้องการทราบอัตราแลกเปลี่ยนที่แน่นอน สามารถสอบถามอัตราแลกเปลี่ยนล่าสุดได้ที่ : โทร (66) 02-311-3642

อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ สูงกว่าธนาคารทั่วไป แลกเปลี่ยนเงิน ได้หลายสกุล หลายประเทศ ร้านแลกเงิน ร้านนี้แลกแล้วรวย สามารถ เช็คอัตราแลกเปลี่ยน ได้ที่ www.k79exchange.com

บริษัท เค-สุขุมวิท-79 เอ็คซเชนจ จำกัด
2063-2063/1 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10260
OPEN 8:00 - 19:00 (Mon-Sat)
OPEN 8:00 - 18:00 (Sunday)

ค่าเงิน อัตราแลกเปลี่ยน อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ แลกเปลี่ยนเงิน แลกเปลี่ยนเงินตรา แลกเงิน แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แลกเงินต่างประเทศ ร้านแลกเงิน อัตราแลกเปลี่ยนวันนี้ อัตราการแลกเปลี่ยนเงิน เช็คอัตราแลกเปลี่ยน รับแลกเปลี่ยนเงิน ร้านแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ถูกต้องตามกฎหมาย MC_125510082 ได้ที่ www.k79exchange.com
openPopup
k79exchange Calculator
X
BUY SELL
Other Currency > THB || THB > Other Currency
No. Thai Baht Currency Unit Rate Result
1 0 0
+
-
TOTAL 0