"อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ"นี้ เป็นมาตราฐานเดียวกับในร้าน
(Real Time EXCHANGE RATE)

กรุณายื่นพาสปอร์ตทุกครั้ง ที่มีการซื้อ/ขาย เงินต่างประเทศ
PASSPORT is required for exchange money


OPEN Everyday 8:00-18:00

Open Calculator / เปิด เครื่องคิดเลข
เพิ่มเพื่อน
2023-05-28 14:35:49+/-
CURRENCY Shop BUY Shop SELL S
USD 100 34.3 34.68
USD 50 34.2 34.68
USD 20-10 34.1 34.65
USD 5 34 34.65
USD 2-1 32.8 34.4
EUR 500-100 36.7 37.2
EUR 50 36.6 37.2
EUR 20-5 36.5 37.15
GBP 50 42.3 42.8
GBP 20-5 42.2 42.75
AUD 22.25 22.65
JPY 10,000-5,000 0.2475 0.25
JPY 2,000-1,000 0.2475 0.25
CNY 100-50 4.85 4.92
CNY 20-10 4.3 4.87
CNY 5-1 0 4.76
TWD 1.1 1.14
SGD 1,000 26.6 27.05
SGD 100-1 25.35 25.75
KRW 50,000-5,000 0.0255 0.0264
KRW 1,000 0.02 0.026
HKD 4.35 4.43
MYR 100-50 7.46 7.62
MYR 20-5 7.15 7.52
MYR 2-1 5.8 7.32
SEK 0 3.2
CHF 1,000 -100 37.8 38.3
CHF 50-10 37.7 38.3
NZD 20.65 21.2
CAD 25.15 25.55
NOK 0 3.13
DKK 0 0
PHP 1,000-50 0.54 0.615
PHP 20-10 0.3 0.615
VAM 0.00144 0.00153
IDR 0.00229 0.00236
INR 1000-20 0.355 0.405
INR 10-5 0 0.405
UAE 8.85 9.5
BND 24.85 25.7
OMR 68 88.7
QAR 8.4 9.4
SAR 8.85 9.4
MOP 3.85 4.2
MMK 0.008 0.014
RUB 0.3 0.42
KHR 0 0
LAK 0.00142 0.00232
LAK 5k-1k 0.0005 0.00232
ZAR 0 2.2
BHD 77 91
TRY 1.5 1.9
ร้านแลกเงิน k79 อยู่ใกล้สถานี BTS อ่อนนุช ติดกับ 7-11
k79map
AUTHORIZED MONEY CHANGER
License No.125510082
Remark
-The exchange rate above is the Baht per one unit of Foreign Currency.
-The above rates are subject to change without prior notice.
-Please contact our call center for firm rates : Call Centre (66) 089-300-3153

หมายเหตุ
- อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นใช้สกุลเงินสกุลบาทเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยน
- อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- หากท่านต้องการทราบอัตราแลกเปลี่ยนที่แน่นอน สามารถสอบถามอัตราแลกเปลี่ยนล่าสุดได้ที่ : โทร (66) 089-300-3153

อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ สูงกว่าธนาคารทั่วไป แลกเปลี่ยนเงิน ได้หลายสกุล หลายประเทศ ร้านแลกเงิน ร้านนี้แลกแล้วรวย สามารถ เช็คอัตราแลกเปลี่ยน ได้ที่ www.k79exchange.com

บริษัท เค-สุขุมวิท-79 เอ็คซเชนจ จำกัด
2063-2063/1 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10260
OPEN 8:00 - 18:00 (Everyday)

ค่าเงิน อัตราแลกเปลี่ยน อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ แลกเปลี่ยนเงิน แลกเปลี่ยนเงินตรา แลกเงิน แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แลกเงินต่างประเทศ ร้านแลกเงิน อัตราแลกเปลี่ยนวันนี้ อัตราการแลกเปลี่ยนเงิน เช็คอัตราแลกเปลี่ยน รับแลกเปลี่ยนเงิน ร้านแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ถูกต้องตามกฎหมาย MC_125510082 ได้ที่ www.k79exchange.com
openPopup
k79exchange Calculator
X
BUY SELL
Other Currency > THB || THB > Other Currency
No. Thai Baht Currency Unit Rate Result
1 0 0
+
-
TOTAL 0