"อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ"นี้ เป็นมาตราฐานเดียวกับในร้าน 
(Real Time EXCHANGE RATE)

กรุณายื่นพาสปอร์ตทุกครั้ง ที่มีการซื้อ/ขาย เงินต่างประเทศ
PASSPORT is required for exchange money


Real Time Update

Open Calculator / เปิด เครื่องคิดเลข
เพิ่มเพื่อน
2019-12-13 12:42:52CURRENCY BUY SELL S
USD 100 30.06 30.17
USD 50 29.98 30.17
USD 20-10 29.88 30.12
USD 5 29.78 30.12
USD 2-1 29.45 29.86
EUR 500-100 33.55 33.7
EUR 50 33.45 33.65
EUR 20-5 33.35 33.65
GBP 50 40.25 40.65
GBP 20-5 40.15 40.55
AUD 20.7 20.85
JPY 10,000-5,000 0.2755 0.2785
JPY 2,000-1,000 0.2755 0.2785
CNY 100-50 4.28 4.33
CNY 20-10 4.18 4.25
CNY 5-1 3.93 4.2
TWD 1 1.025
SGD 1,000 22.2 22.3
SGD 100-1 22.1 22.27
KRW 50,000-5,000 0.0252 0.0256
KRW 1,000 0.023 0.0256
HKD 3.85 3.87
MYR 100-50 7.18 7.27
MYR 20-5 7 7.21
MYR 2-1 6.65 7.06
SEK 3.13 3.22
CHF 1,000 -100 30.45 30.6
CHF 50-10 30.35 30.6
NZD 19.75 20
CAD 22.8 22.95
NOK 3.23 3.33
DKK 4.41 4.5
PHP 1,000-50 0.575 0.615
PHP 20-10 0.3 0.615
VAM 0.00128 0.00134
IDR 0.00207 0.0022
INR 1000-20 0.395 0.425
INR 10-5 0.25 0.425
OMR 72 78.5
MMK 0.0198 0.0207
RUB 0.46 0.495
KHR 0.0043 0.01
LAK 0.003 0.0038
LAK 5k-1k 0.002 0.0038
ZAR 1.94 2.06
BHD 74 79.7
TRY 5.1 5.6
ร้านแลกเงิน k79 อยู่ใกล้สถานี BTS อ่อนนุช ติดกับ 7-11
k79map
AUTHORIZED MONEY CHANGER 
License No.125510082
Remark
-The exchange rate above is the Baht per one unit of Foreign Currency.
-The above rates are subject to change without prior notice.
-Please contact our call center for firm rates : Call Centre (66) 02-311-3642

หมายเหตุ
อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นใช้สกุลเงินสกุลบาทเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยน 
- อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- หากท่านต้องการทราบอัตราแลกเปลี่ยนที่แน่นอน สามารถสอบถามอัตราแลกเปลี่ยนล่าสุดได้ที่ : โทร (66) 02-311-3642

อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ สูงกว่าธนาคารทั่วไป แลกเปลี่ยนเงิน ได้หลายสกุล หลายประเทศ ร้านแลกเงิน ร้านนี้แลกแล้วรวย สามารถ เช็คอัตราแลกเปลี่ยน ได้ที่ www.k79exchange.com

บริษัท เค-สุขุมวิท-79 เอ็คซเชนจ จำกัด
2063-2063/1 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10260
OPEN 8:00 - 19:00 (Mon-Sat)
OPEN 8:00 - 18:00 (Sunday)

Bank Account
account K-Sukhumvit-79 EXCHANGE
no. 049-897-4074
bank Kasikorn
ค่าเงิน อัตราแลกเปลี่ยน อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ แลกเปลี่ยนเงิน แลกเปลี่ยนเงินตรา แลกเงิน แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แลกเงินต่างประเทศ ร้านแลกเงิน อัตราแลกเปลี่ยนวันนี้ อัตราการแลกเปลี่ยนเงิน เช็คอัตราแลกเปลี่ยน รับแลกเปลี่ยนเงิน ร้านแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ถูกต้องตามกฎหมาย MC_125510082 ได้ที่ www.k79exchange.com
openPopup
k79exchange Calculator
X
BUY SELL
Other Currency > THB || THB > Other Currency
No. Thai Baht Currency Unit Rate Result
1 0 0
+
-
TOTAL 0