"อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ"นี้ เป็นมาตราฐานเดียวกับในร้าน 
(Real Time EXCHANGE RATE)

กรุณายื่นพาสปอร์ตทุกครั้ง ที่มีการซื้อ/ขาย เงินต่างประเทศ
PASSPORT is required for exchange money


Real Time Update

Open Calculator / เปิด เครื่องคิดเลข
เพิ่มเพื่อน
2018-12-12 18:05:50
CURRENCY BUY SELL S
USD 100 32.63 32.75
USD 50 32.58 32.75
USD 20-10 32.48 32.7
USD 5 32.38 32.7
USD 2-1 32 32.55
EUR 500-100 36.9 37.2
EUR 50 36.8 37.15
EUR 20-5 36.7 37.15
GBP 50 40.9 41.9
GBP 20-5 40.8 41.85
AUD 23.45 23.7
JPY 10,000-5,000 0.289 0.2915
JPY 2,000-1,000 0.288 0.2915
CNY 100-50 4.69 4.74
CNY 20-10 4.62 4.7
CNY 5-1 4.4 4.65
TWD 1.075 1.1
SGD 1,000 23.7 23.9
SGD 100-1 23.6 23.9
KRW 50,000-5,000 0.0284 0.0289
KRW 1,000 0.025 0.0289
HKD 4.16 4.2
MYR 100-50 7.76 7.85
MYR 20-5 7.63 7.8
MYR 2-1 7.4 7.76
SEK 3.51 3.61
CHF 1,000 -100 32.75 33.05
CHF 50-10 32.65 33.05
NZD 22.45 22.65
CAD 24.3 24.85
NOK 3.74 3.84
DKK 4.88 5
PHP 1,000-50 0.6 0.65
PHP 20-10 0.3 0.65
VAM 0.00139 0.00147
IDR 0.00218 0.0023
INR 1000-20 0.435 0.465
INR 10-5 0.25 0.465
OMR 78 84.85
MMK 0.021 0.0229
RUB 0.455 0.51
KHR 0.0043 0.01
LAK 0.003 0.004
LAK 5k-1k 0.002 0.004
ZAR 2.19 2.3
BHD 80 86.5
TRY 6.1 6.8
ร้านแลกเงิน k79 อยู่ใกล้สถานี BTS อ่อนนุช ติดกับ 7-11
k79map
AUTHORIZED MONEY CHANGER 
License No.125510082
Remark
-The exchange rate above is the Baht per one unit of Foreign Currency.
-The above rates are subject to change without prior notice.
-Please contact our call center for firm rates : Call Centre (66) 02-311-3642

หมายเหตุ
อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นใช้สกุลเงินสกุลบาทเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยน 
- อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- หากท่านต้องการทราบอัตราแลกเปลี่ยนที่แน่นอน สามารถสอบถามอัตราแลกเปลี่ยนล่าสุดได้ที่ : โทร (66) 02-311-3642

อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ สูงกว่าธนาคารทั่วไป แลกเปลี่ยนเงิน ได้หลายสกุล หลายประเทศ ร้านแลกเงิน ร้านนี้แลกแล้วรวย สามารถ เช็คอัตราแลกเปลี่ยน ได้ที่ www.k79exchange.com
บริษัท เค-สุขุมวิท-79 เอ็คซเชนจ จำกัด
2063-2063/1 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10260
OPEN 8:00 - 19:00 (Mon-Sat)
OPEN 8:00 - 18:00 (Sunday)
ค่าเงิน อัตราแลกเปลี่ยน อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ แลกเปลี่ยนเงิน แลกเปลี่ยนเงินตรา แลกเงิน แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แลกเงินต่างประเทศ ร้านแลกเงิน อัตราแลกเปลี่ยนวันนี้ อัตราการแลกเปลี่ยนเงิน เช็คอัตราแลกเปลี่ยน รับแลกเปลี่ยนเงิน ร้านแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ถูกต้องตามกฎหมาย MC_125510082 ได้ที่ www.k79exchange.com
openPopup
k79exchange Calculator
X
BUY SELL
Other Currency > THB || THB > Other Currency
No. Thai Baht Currency Unit Rate Result
1 0 0
+
-
TOTAL 0