"อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ"นี้ เป็นมาตราฐานเดียวกับในร้าน
(Real Time EXCHANGE RATE)

กรุณายื่นพาสปอร์ตทุกครั้ง ที่มีการซื้อ/ขาย เงินต่างประเทศ
PASSPORT is required for exchange money


วันนี้ปิดร้าน 1 วัน (วันตรุษจีน)
เปิดบริการปกติในวันที่ 26

Stop 1 day (Chinese New Year)
OPEN again on 2020-01-26


Open Calculator / เปิด เครื่องคิดเลข
เพิ่มเพื่อน
2020-01-24 18:38:46+/-
CURRENCY BUY SELL S
USD 100 30.39 30.53
USD 50 30.34 30.53
USD 20-10 30.24 30.48
USD 5 30.14 30.48
USD 2-1 29.55 30.35
EUR 500-100 33.55 33.75
EUR 50 33.45 33.7
EUR 20-5 33.35 33.7
GBP 50 39.8 40.05
GBP 20-5 39.7 40
AUD 20.7 20.9
JPY 10,000-5,000 0.277 0.279
JPY 2,000-1,000 0.277 0.279
CNY 100-50 4.36 4.4
CNY 20-10 4.23 4.35
CNY 5-1 4 4.3
TWD 0.965 0.998
SGD 1,000 22.5 22.65
SGD 100-1 22.4 22.62
KRW 50,000-5,000 0.0255 0.026
KRW 1,000 0.024 0.026
HKD 3.89 3.93
MYR 100-50 7.41 7.49
MYR 20-5 7.2 7.37
MYR 2-1 6.97 7.3
SEK 3.12 3.2
CHF 1,000 -100 31.25 31.55
CHF 50-10 31.15 31.55
NZD 20 20.2
CAD 23.05 23.25
NOK 3.31 3.39
DKK 4.42 4.51
PHP 1,000-50 0.56 0.61
PHP 20-10 0.3 0.61
VAM 0.00129 0.00135
IDR 0.0021 0.00223
INR 1000-20 0.398 0.435
INR 10-5 0.25 0.435
OMR 70 77.8
MMK 0.0199 0.021
RUB 0.45 0.5
KHR 0.0041 0.01
LAK 0.0028 0.0038
LAK 5k-1k 0.002 0.0038
ZAR 1.97 2.07
BHD 72 79.3
TRY 4.8 5.49
ร้านแลกเงิน k79 อยู่ใกล้สถานี BTS อ่อนนุช ติดกับ 7-11
k79map
AUTHORIZED MONEY CHANGER
License No.125510082
Remark
-The exchange rate above is the Baht per one unit of Foreign Currency.
-The above rates are subject to change without prior notice.
-Please contact our call center for firm rates : Call Centre (66) 02-311-3642

หมายเหตุ
- อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นใช้สกุลเงินสกุลบาทเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยน
- อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- หากท่านต้องการทราบอัตราแลกเปลี่ยนที่แน่นอน สามารถสอบถามอัตราแลกเปลี่ยนล่าสุดได้ที่ : โทร (66) 02-311-3642

อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ สูงกว่าธนาคารทั่วไป แลกเปลี่ยนเงิน ได้หลายสกุล หลายประเทศ ร้านแลกเงิน ร้านนี้แลกแล้วรวย สามารถ เช็คอัตราแลกเปลี่ยน ได้ที่ www.k79exchange.com

บริษัท เค-สุขุมวิท-79 เอ็คซเชนจ จำกัด
2063-2063/1 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10260
OPEN 8:00 - 19:00 (Mon-Sat)
OPEN 8:00 - 18:00 (Sunday)

ค่าเงิน อัตราแลกเปลี่ยน อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ แลกเปลี่ยนเงิน แลกเปลี่ยนเงินตรา แลกเงิน แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แลกเงินต่างประเทศ ร้านแลกเงิน อัตราแลกเปลี่ยนวันนี้ อัตราการแลกเปลี่ยนเงิน เช็คอัตราแลกเปลี่ยน รับแลกเปลี่ยนเงิน ร้านแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ถูกต้องตามกฎหมาย MC_125510082 ได้ที่ www.k79exchange.com
openPopup
k79exchange Calculator
X
BUY SELL
Other Currency > THB || THB > Other Currency
No. Thai Baht Currency Unit Rate Result
1 0 0
+
-
TOTAL 0