"อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ"นี้ เป็นมาตราฐานเดียวกับในร้าน 
(Real Time EXCHANGE RATE)

กรุณายื่นพาสปอร์ตทุกครั้ง ที่มีการซื้อ/ขาย เงินต่างประเทศ
PASSPORT is required for exchange money


Real Time Update

Open Calculator / เปิด เครื่องคิดเลข
เพิ่มเพื่อน
2019-05-25 10:58:45
CURRENCY BUY SELL S
USD 100 31.72 31.85
USD 50 31.67 31.85
USD 20-10 31.57 31.8
USD 5 31.47 31.8
USD 2-1 31 31.6
EUR 500-100 35.5 35.65
EUR 50 35.4 35.6
EUR 20-5 35.3 35.6
GBP 50 40.4 41.05
GBP 20-5 40.3 40.9
AUD 21.8 22.05
JPY 10,000-5,000 0.289 0.2905
JPY 2,000-1,000 0.289 0.2905
CNY 100-50 4.54 4.61
CNY 20-10 4.45 4.58
CNY 5-1 4.25 4.48
TWD 1.02 1.035
SGD 1,000 23 23.2
SGD 100-1 22.9 23.2
KRW 50,000-5,000 0.0266 0.0274
KRW 1,000 0.025 0.0274
HKD 4.05 4.07
MYR 100-50 7.52 7.6
MYR 20-5 7.38 7.51
MYR 2-1 7.1 7.48
SEK 3.25 3.32
CHF 1,000 -100 31.55 31.75
CHF 50-10 31.45 31.75
NZD 20.75 21.25
CAD 23.5 23.8
NOK 3.56 3.63
DKK 4.67 4.75
PHP 1,000-50 0.59 0.64
PHP 20-10 0.3 0.64
VAM 0.00133 0.00142
IDR 0.00219 0.00231
INR 1000-20 0.425 0.455
INR 10-5 0.25 0.455
OMR 75 81.8
MMK 0.0205 0.0218
RUB 0.48 0.52
KHR 0.0043 0.01
LAK 0.0031 0.0041
LAK 5k-1k 0.002 0.0041
ZAR 2.1 2.27
BHD 77 84
TRY 5.2 5.95
ร้านแลกเงิน k79 อยู่ใกล้สถานี BTS อ่อนนุช ติดกับ 7-11
k79map
AUTHORIZED MONEY CHANGER 
License No.125510082
Remark
-The exchange rate above is the Baht per one unit of Foreign Currency.
-The above rates are subject to change without prior notice.
-Please contact our call center for firm rates : Call Centre (66) 02-311-3642

หมายเหตุ
อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นใช้สกุลเงินสกุลบาทเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยน 
- อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- หากท่านต้องการทราบอัตราแลกเปลี่ยนที่แน่นอน สามารถสอบถามอัตราแลกเปลี่ยนล่าสุดได้ที่ : โทร (66) 02-311-3642

อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ สูงกว่าธนาคารทั่วไป แลกเปลี่ยนเงิน ได้หลายสกุล หลายประเทศ ร้านแลกเงิน ร้านนี้แลกแล้วรวย สามารถ เช็คอัตราแลกเปลี่ยน ได้ที่ www.k79exchange.com
บริษัท เค-สุขุมวิท-79 เอ็คซเชนจ จำกัด
2063-2063/1 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10260
OPEN 8:00 - 19:00 (Mon-Sat)
OPEN 8:00 - 18:00 (Sunday)
ค่าเงิน อัตราแลกเปลี่ยน อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ แลกเปลี่ยนเงิน แลกเปลี่ยนเงินตรา แลกเงิน แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แลกเงินต่างประเทศ ร้านแลกเงิน อัตราแลกเปลี่ยนวันนี้ อัตราการแลกเปลี่ยนเงิน เช็คอัตราแลกเปลี่ยน รับแลกเปลี่ยนเงิน ร้านแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ถูกต้องตามกฎหมาย MC_125510082 ได้ที่ www.k79exchange.com
openPopup
k79exchange Calculator
X
BUY SELL
Other Currency > THB || THB > Other Currency
No. Thai Baht Currency Unit Rate Result
1 0 0
+
-
TOTAL 0