"อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ"นี้ เป็นมาตราฐานเดียวกับในร้าน 
(Real Time EXCHANGE RATE)

กรุณายื่นพาสปอร์ตทุกครั้ง ที่มีการซื้อ/ขาย เงินต่างประเทศ
PASSPORT is required for exchange money


Real Time Update

Open Calculator / เปิด เครื่องคิดเลข
เพิ่มเพื่อน
2019-03-27 07:51:39
CURRENCY BUY SELL S
USD 100 31.3 31.63
USD 50 31.25 31.63
USD 20-10 31.15 31.58
USD 5 31.05 31.58
USD 2-1 30.8 31.38
EUR 500-100 35.4 35.75
EUR 50 35.3 35.7
EUR 20-5 35.2 35.7
GBP 50 41.3 41.8
GBP 20-5 41.2 41.75
AUD 22.15 22.5
JPY 10,000-5,000 0.2855 0.289
JPY 2,000-1,000 0.2855 0.289
CNY 100-50 4.62 4.69
CNY 20-10 4.55 4.65
CNY 5-1 4.35 4.6
TWD 1.025 1.045
SGD 1,000 23.3 23.45
SGD 100-1 23.15 23.4
KRW 50,000-5,000 0.0274 0.0282
KRW 1,000 0.025 0.0282
HKD 4 4.04
MYR 100-50 7.65 7.75
MYR 20-5 7.5 7.64
MYR 2-1 7.3 7.64
SEK 3.3 3.42
CHF 1,000 -100 31.5 31.85
CHF 50-10 31.4 31.85
NZD 21.65 21.95
CAD 23.4 23.8
NOK 3.58 3.69
DKK 4.66 4.78
PHP 1,000-50 0.58 0.64
PHP 20-10 0.3 0.64
VAM 0.00132 0.00143
IDR 0.00213 0.00228
INR 1000-20 0.425 0.47
INR 10-5 0.25 0.47
OMR 75 81.6
MMK 0.0202 0.0221
RUB 0.46 0.5
KHR 0.0043 0.01
LAK 0.0031 0.0041
LAK 5k-1k 0.002 0.0041
ZAR 2.1 2.26
BHD 76 82.2
TRY 5.65 6.45
ร้านแลกเงิน k79 อยู่ใกล้สถานี BTS อ่อนนุช ติดกับ 7-11
k79map
AUTHORIZED MONEY CHANGER 
License No.125510082
Remark
-The exchange rate above is the Baht per one unit of Foreign Currency.
-The above rates are subject to change without prior notice.
-Please contact our call center for firm rates : Call Centre (66) 02-311-3642

หมายเหตุ
อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นใช้สกุลเงินสกุลบาทเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยน 
- อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- หากท่านต้องการทราบอัตราแลกเปลี่ยนที่แน่นอน สามารถสอบถามอัตราแลกเปลี่ยนล่าสุดได้ที่ : โทร (66) 02-311-3642

อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ สูงกว่าธนาคารทั่วไป แลกเปลี่ยนเงิน ได้หลายสกุล หลายประเทศ ร้านแลกเงิน ร้านนี้แลกแล้วรวย สามารถ เช็คอัตราแลกเปลี่ยน ได้ที่ www.k79exchange.com
บริษัท เค-สุขุมวิท-79 เอ็คซเชนจ จำกัด
2063-2063/1 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10260
OPEN 8:00 - 19:00 (Mon-Sat)
OPEN 8:00 - 18:00 (Sunday)
ค่าเงิน อัตราแลกเปลี่ยน อัตราแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ แลกเปลี่ยนเงิน แลกเปลี่ยนเงินตรา แลกเงิน แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แลกเงินต่างประเทศ ร้านแลกเงิน อัตราแลกเปลี่ยนวันนี้ อัตราการแลกเปลี่ยนเงิน เช็คอัตราแลกเปลี่ยน รับแลกเปลี่ยนเงิน ร้านแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ถูกต้องตามกฎหมาย MC_125510082 ได้ที่ www.k79exchange.com
openPopup
k79exchange Calculator
X
BUY SELL
Other Currency > THB || THB > Other Currency
No. Thai Baht Currency Unit Rate Result
1 0 0
+
-
TOTAL 0